V. A VIA NOVA ROMANA AO SEU PASO POR AQUIS QUERQUENNIS.

 

En realidade, o seu tránsito por este lugar foi o que motivou a erección das antigas construcións, hoxe día ruínas arqueolóxicas. Como xa se dixo noutro lugar, saía de Braga e arribaba a Astorga despois de percorrer 215 millas, uns 300 kolómetros, e recalado en dez mansións intermedias coñecidas, por orde de aparición: Salaniana, Aquis Ogeresibus, segundo nuestras últimas investigacións, Aquis Querquennis, Geminas, Salientibus, Praesidium, Nemetobriga, Foro,Gemestario, Bergidum e Interamnium . A que pertence ao noso emprazamento é só a de Aquis  Querquennis, aínda que, a territorio quarquerno pertence tamén a de Aquis  Ogeresibus (Lobios). Non corresponde realizar aquí unha análise integral da ruta, que vai posuír en breve unha páxina Web específica, senón tan só as referencias precisas que a relacionan co noso epicentro de interese nestes momentos. A vía cruzaba o río Limia pola Ponche Pedriña, genuínamente romana, unhas decenas de metros ao norte do actual dique de contención do pantano das Cunchas, manténdose alagada permanentemente polas augas do mesmo.Avanazaba, a continuación, polas proximidades meridionais de Hermille , chegando seguidamente aos Chaos, onde abandonaba o trazado da actual estrada, seguindo cara ao Leste , máis ou menos, a derrota da antiga, ata Portoquintela e Ou Baño.Lamentablemente, con todo, resulta obrigado afirmar que, a pesar dos abundantes vestixios epigráficos con ela relacionados, son case inexistentes os estruturais ao longo de todo este tramo. Máis aló da mansión de Aquis  Querquennis, e ata A Feira  Nova, a ruta prolongábase polo sur das Maus , cruzando o río Cadós por unha ponte, hoxe día desaparecido, cara ás hortas meridionais da aldea de Nigueiroá , para proseguir cara ao Ribeiro e Garabelos pola actual estrada asfaltada e torcer, despois, a media altura, polas ladeiras de Güín  cara a Ponche Liñares. Pero tampouco neste segundo tramo consérvanse vestixios estructurales, salvo no sector final e ao longo duns oitocentos metros, en forma de camiño rehundido, con bordos de agger, primeiro, e plataforma de certa anchura despois. Recentemente procedeuse á sinalización elemental do tramo da vía descrito por parte da Fundación Aquae Querquennae/Via Nova, coa colaboración da Consellería de Medio e a do Concello de Bande, segundo proxecto aprobado pola Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia.