Teléfono/Phone:  (+34)  988 444 401   Email:  aquae@telefonica.net 

O CENTRO

 PRESENTACIÓN

 

No finisterre de Iberia, á beira do mítico río  Lethes ou, se se prefire Limia , e non lonxe do Mar Océano, en cuxas augas cada atardecer se sumerge o Astro Rei, transformando en día  a noite do reino de Hades,  asentábase na antigüidade o o pobo dos Quarquernos, moradores das actuales comarcas de  Ba nde, Lovios, Entrimo, Mugueimes e  Lobeira , provincia de Ourense . Etnia de raíces prehistóricas moi dilatadas no tempo, sería integrada definitivamente nos dominios romanos tras o proceso bélico das guerrras cántabras ( 25 a 19 a.C.), fixándose o seu capital  no Castro de Rubiás, inmediacións de   a vila de Bande , segundo pode deducirse dalgúns indicios de orde arqueolóxica e epigráfico aparecidos neste xacemento. É probable, por outra banda que, xa en datas anteriores (138-137 a.C)  fosen visitadas estas terras por Décimo Xuño Bruto, chamado o Galaico, quen protagonizaría  o famoso cruzamiento do Río do Esquecemento , cremos que nas inmediacións do actual campamento  romano de Portoquintela , en proceso de escavación actualmente, segundo aconsellan, tanto a estrategia invasora por el  elixida, ao avanzar de Sur a Nonrte pola franxa atlántica da península, como os condicionantes orográfico-topográficos da rexión. O que agora importa, con todo, é que será en leste mesma paraxe do val do Limia  que haberá de establecerse dous séculos despois o epicentro romanizador  máis influente do curso do río deste nome. Iso motiva que sexa  este lugar, precisamente, a lque tentaremos referirnos , de maneira  preferente, nas páxinas que seguen, xa que, desde 1975, veñen efectuándose nesta paraxe concreta importantes descubrimentos arqueolóxicos, investigacións históricas de transcendencia, actividades museísticas  e posta en valor dos restos romanos exhumados relevantes, así como a conveniente con servacióndo escenario natural no que se achan integrados.

 

               Soamente engadir que a nosa paraxe se acha insiro no corazón mesmo da ruta turística  que, partindo de Ourense capital, avanza pola monumental Celanova  debido ao seu mosteiro, Bande e a archiconocida basílica de Santa Comba, para proseguir, a continuación, ata o balneario de Río Caldo e parque natural de Xurés /Gerez. E é precisamente Portoquintela, un quilómetro antes de Santa Comba,  á esquerda da estrada  Ourense-Ponche dá Barca, que o visitante se atopará co cartelón que anuncia o noso complexo arqueolóxico.

 

Para unha información máis detallada pode o interesado ilustrarse visitando os seguintes apartados da Web:  fundacionaqvianova.com.

 

           I.Aspectos xurídicos: membros do padroado.

 II.Consellos prácticos: Convén Saber.

 III.Un percorrido polas ruínas exhumadas do campamento.

 IV. Mansión viaria  e  termas naturais.

  V. A Via Nova romana ao seu paso por Aquis Querquennis.

  VI.A contorna da área arqueolóxica.

  VII. Sede da fundación e centros de interpretación/museos da Quarquernia  e da Via Nova.